Dr. 

Xing 

Fu 

Dalian University of Technology

Linggong Road 2, Ganjingzi District

Dalian 

116024 

China