Dr. 

Arazi B. 

Idrus 

Universiti Teknologi Petronas

Bandar Seri Iskandar

Tronoh 

31750 

Malaysia