Dr. 

Wei 

Zhang 

Technip USA. Inc

5147 Nicholson Dr. Unit 71

Baton Rouge 

70820 

USA