Prof. 

Leonard 

Ziemiański 

Rzeszow University of Technology

Poland