Prof. 

Hung-Hui 

Chen 

Environmental Informatics Research Center

No.1, Xinxing Rd., Xinfeng

Hsinchu 

30401 

Taiwan